Możliwość komentowania Jakie są najczęściej stosowane metody została wyłączona

Jakie są najczęściej stosowane sposoby spawanie aluminium
Aluminium jest jednym z najpopularniejszych dzisiaj konstrukcyjnych materiałów. Bardzo duży wpływ na to mają jego chemiczne i mechaniczne właściwości. W porównaniu ze stalą ono nie rdzewieje, dzięki czemu stosowane być może w miejscach o dużej wilgotności, bez potrzeby kosztownych zabezpieczeń. Odporne jest również na działanie wielu organicznych kwasów i związków azotu, a dodatkowo ma znacznie mniejszą wagę niż stal. To wszystko powoduje, że korzysta z niego powszechnie przemysł elektroniczny, budowlany czy motoryzacyjny, lecz również wojskowy i chemiczny. To, co ma duże znaczenie, to można go wielokrotnie poddawać recyklingowi, bez utraty właściwości i parametrów. Dużo konstrukcji i elementów wymaga jednak spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Metal ten posiada dość niską temperaturę topnienia, a oprócz tego na jego powierzchni powstają tlenki, mogące osłabić spoinę. Z tego też powodu konieczne jest zastosowanie podczas spawania osłony z obojętnego gazu, jakim przeważnie jest argon. Istotne jest też dobre przygotowanie powierzchni metalu, czyli jego dokładne oczyszczenie ze wszystkich zanieczyszczeń. Obecnie dominują dwie metody spawania, to znaczy MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG stosuje się dla materiałów, które mają co najmniej milimetr grubości, a przy takim procesie spoiwo zostaje podane w postaci drutu. Metoda TIG nadaje się do cieńszych przedmiotów, a wykorzystywane są wtedy elektrody dysponujące wysoką temperaturą topnienia, które zapewniają odpowiednie parametry łuku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.